Pozvánka

Pravidelné schůzky Royalu na Raisově ulici

Schůzky Royalu jsou otevřené dětem ve věku 5 – 13 let na adrese Raisova ulice 1159, Prostějov vždy každou středu od 17 do 19 hodinNově příchozí děti musí poprvé přivést rodiče, nebo donést potvrzení rodičů, že souhlasí, aby se schůzek Royalu zúčastňovaly.

Účast na schůzkách je jednou až čtyřikrát zdarma, aby se dítě mohlo rozhodnout, zda se chce do Royalu zapojit. V případě, že ano, tak potom rodiče vyplní přihlášku a zaplatí symbolický členský příspěvek ve výši 100,-Kč za rok.

pozvánka Royal