Znak Royalu

Znak RR svou skladbou velmi podrobně vyjadřuje charakter a cíle Royal Rangers:

znak

Název „Royal Rangers“ vyjadřuje rozhodnutí být strážcem zákona našeho Krále králů. Jsme tedy Královští jezdci, snažící se zachovávat právo a žít podle vůle našeho Krále – Stvořitele.

Zlatá hvězda v popředí vyjadřuje čtyři oblasti života, které chceme u mladého člověka pozitivně ovlivňovat – fyzická, duševní, duchovní a sociální.

Červená hvězda vyjadřuje základní učení Bible, která je pro nás učebnicí života. Učíme mladé lidi přijmout a realizovat učení Bible o Spasení – tedy záchraně, o Uzdravení – jak v duševní, tak fyzické oblasti, o Duchu Svatém – tedy žít podle něj a s ním a o věčném životě – tzn. věcech budoucích a naší naději.

Modrá hvězda symbolizuje zákoník Royal Rangers, který zní:

Royal Rangers je bdělý – je psychicky, fyzicky a duchovně bdělý
Royal Rangers je čistý – je čistý na těle, mysli i řeči
Royal Rangers je čestný – nelže, nepodvádí a nekrade
Royal Rangers je statečný – je statečný i přes nebezpečí, kritiku a hrozby
Royal Rangers je věrný – je věrný Bohu, rodině, přátelům, svému sboru a Přední hlídce
Royal Rangers je zdvořilý – je zdvořilý, laskavý a ohleduplný
Royal Rangers je poslušný – poslouchá své rodiče, vedoucí a autority
Royal Rangers je duchovní – modlí se, čte Bibli a nebojí se mluvit o Bohu